Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Thông tin
Liên hệ
 
 .: Giới thiệu chung
 .: Lịch sử hình thành
 .: Năng lực sản xuất
 .: Sơ đồ tổ chức
 .: Nguồn nhân lực
 .: Chính sách chất lượng
 .: Phòng ban công ty
 
 
Online:
Visited:
 
 
 Sơ đồ tổ chức
 
 
 

 

 Sơ đồ tổ chức chi tiết
 
 
 
 
 
 
 

Designed by IT

Copyright 2009 © New Asia Industries Company 
Tel: (84-8) 3729 4160     Fax: (84-8) 3897 5304 
Website:
www.newasia-vn.com    Email: sales@newasia-vn.com